Selecteer een pagina

Projecten

Locatieonderzoek gemeente Borne

Onderzoek naar een geschikte locatie voor de realisatie van een tweetal (fuserende) basisscholen.

IHP Gemeente Harlingen

Integraal huisvestingsplan gemeente Harlingen voor de planperiode 2018-2023. Vanuit de ervaringsdeskundigheid op dit gebied en het snijvlak met onderwijs, kinderopvang en het publiek domein, heeft Partners en Van Heun de gemeente Harlingen geholpen een nieuw IHP op te stellen voor deze planperiode. Daarbij rekening houdend met (onderwijskundige) ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en andere beleids- en (duurzaamheids-)aspecten.