Selecteer een pagina

Nieuws

Interne verbouwing De Telgenborch Almelo gereed

In de afgelopen zomervakantie 2018 is basisschool De Telgenborch grondig intern verbouwd. Bij deze interne verbouwing zijn diverse ruimte functies verplaatst en extra gecreeerd. HIerdoor zijn extra leerwerkpleinen ontstaan dieĀ  goed aansluiten op het onderwijsconcept...

Haalbaarheidsplan Speciaal Onderwijs Cluster 1 Emmen

02-05-2017 Vandaag heeft de gemeente Emmen opdracht verstrekt aan Partners en Van Heun inzake het haalbaarheidsplan Speciaal Onderwijs cluster 1 in Emmen. Vanzelfsprekend zijn wij de gemeente zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en we zullen de zeer...