Selecteer een pagina

In de afgelopen zomervakantie 2018 is basisschool De Telgenborch grondig intern verbouwd. Bij deze interne verbouwing zijn diverse ruimte functies verplaatst en extra gecreeerd. HIerdoor zijn extra leerwerkpleinen ontstaan die  goed aansluiten op het onderwijsconcept van De Telgenborch.