Selecteer een pagina

Door Gerben van Heun
18 maart 2015

Gerben van Heun geeft aan: ”Moderne gemeenten hebben geen belang bij vuistdikke rapporten. In de dynamiek van onze samenleving zijn data snel verouderd. Men wil realtime informatie en visualisering van data, zodat men op ieder gewenst moment beleid hier op kan afstemmen. Dit vraagt om een andere benadering van advies. Op het moment dat je verschillende bronnen van data realtime kunt combineren om een (visueel) beeld te scheppen van een vraagstuk rondom vastgoed, creëer je automatisch een completer
beeld van de situatie. Dit leidt tot slagvaardig en effectief beleid.” Partners en Van Heun werkt daarom met verschillende sets van (veelal openbare) data, afkomstig van onder andere Planbureau Leefomgeving, DUO, Kinderopvang, Basis Administratie Gemeenten (BAG), CBS, Kadaster en dergelijke. Het is belangrijk deze informatie te valideren, het BAG is bijvoorbeeld niet altijd up-to-date. Partners en Van Heun gebruikt beschikbare tools en alledaagse software om tot een dynamisch beeld te komen. Voor Partners en Van Heun is deze manier van werken onderdeel van een breder proces, waarbij de informatie als uitgangspunt wordt genomen voor de discussie. De gestelde kaders geven ruimte om scenario’s uit te werken.

 

“Gerben van Heun is directeur bij Partners en Van Heun, een bureau dat adviseert in maatschappelijk vastgoed, gespecialiseerd in onderwijshuisvesting en multifunctionele gebouwen. Vanuit deze activiteiten heeft Gerben van Heun een duidelijke visie ontwikkeld op gebruik van data en veranderingen in onze samenleving.”

 

KANSEN VANUIT HET ONDERWIJS
Vanuit het onderwijs ziet Van Heun veel veranderingen, vooral beleidsmatig en demografisch van aard. De uitdaging is momenteel om huisvesting strategisch in te zetten met een breder doel. Volgens Van Heun zou het vraagstuk van huisvesting voor scholen beter verbonden moeten worden met andere vraagstukken rondom maatschappelijk vastgoed. Van Heun: “Een vergezicht zou zijn om te komen tot brede wijk- en dorpsvoorzieningen. Scholen groeien naar nieuwe huisvestingsoplossingen, die samenwerking en ruimtedeling met andere sectoren mogelijk maken.” Vooral de digitalisering van het onderwijs heeft impact, volgens Van Heun. “Als je kijkt naar het succes van de Steve Jobs scholen in Nederland, weet je dat de plek waar je leert van ondergeschikt belang is. Dat maakt onderwijshuisvesting veel dynamischer. Het gaat uiteindelijk om ‘places to be’, plaatsen waar je wil zijn en niet waar je moet zijn. In die zin kunnen de ‘nieuwe scholen’ exemplarisch zijn voor bredere ontwikkeling en herbezinning op maatschappelijk
vastgoed in een verzorgingsgebied.”

 

Link naar artikel op Stimuland (pag. 22)